עיריית כפר סבא, יזמה תכנית אב לשבילי אופניים. בימים אלו הסתיימה הכנת התכנית, שמטרתה הגברת השימוש באופניים ככלי תחבורה עירוני (הגדלת אחוז הנסיעות היומיומיות באופניים בעיר ל25- אחוז

ראש עיריית כפר-סבא, יהודה בן-חמו, הודיע על הקמת "מנהלת עיר ירוקה", למען תכנון, פיתוח ויישום תכניות עבודה עירוניות לקידום כפר סבא כעיר ירוקה

מועצת העיר כפר-סבא אישרה את הצעת ועדת השמות לקרוא לרחובות בשכונות הירוקות, אשר נבנות בימים אלו במערב העיר, ע"ש ראשוני המושבה (השכונה הצפונית - מתחם 80) וע"ש גדולי הזמר העברי (השכונה הדרומית - מתחם 60). בין הזמרים שיונצחו בשכונה מאיר אריאל, אהוד מנור, נעמי שמר, עלי מוהר ועוד

הועדה המקומית לתכנון ובניה בכפר-סבא הוסיפה בתב"ע תנאי מחייב להיתר הבניה של חברת מודו - חברת היזמות לטלפונים סלולריים בבעלותו של דב מורן ממציא הדיסק און קי המקימה מפעל באזור עתיר-ידע בכפר-סבא לפיו התכנון יכלול חדר לאיחסון אופניים וכן מקלחות לשימוש העובדים המגיעים באופניים למקום העבודה

עלייה של כ- 65 אחוז ברכישת מכוניות היברידיות בשנת 2008 לעומת שנת 2007. השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן: בכוונתי לפעול מול משרד האוצרhonda להגדלת האטרקטיביות של השימוש ברכב היברידי
השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, הגיש הצעת החלטה לממשלה במסגרת חוק ההסדרים להקצות תקציב ייעודי  לקידום טכנולוגיות סביבה בישראל