הבנינים עברו אחרי פסח ביקורת של חברת החשמל ואחריה יתחילו במסירת דירות לרוכשים. על מנת לאפשר את הכניסה לבתים ביצעה עירית כפר סבא תשתיות זמניות בסמוך לבתים, כאשר במסגרת הפיתוח הכללי של השכונה יוחלפו התשתיות לקבועות.

בנינים נוספים בשכונה שנמצאים בשלבי בניה מתקדמים הם של שבירו, אשר החל לבנות לאחרונה את הבנין ה-11 של החברה והחל לשווק במקביל את בנין 12. חברת אקו נמצאת בשלבי בניה מתקדמים של בנינים 1-4 ובשלבי בניה של בנינים 5-6-7. שיווקם של בנינים 8-9 החל בימים אלה.

בין החברות הנוספות הבונות בשכונה נמצאות ינוב, שכטמן, אדירים, קאלש ומספר קבוצות רכישה שעדיין לא החלו בבניה.