mashkantaרוב רוכשי הדירות נעזרים במימון בנקאי על מנת לרכוש את הדירה. רובו של המימון הוא במשכנתא שלוקחים מבנק למשכנתאות. לפני רכישת הדירה מומלץ להיכנס לאתר אינטרנט של בנק למשכנתאות ולבדוק את מחשבון המשכנתא, על מנת לבדוק את תנאי הריבית אותם מוכן לתת הבנק למשכנתאות

התקופה הנוכחית חריגה מבחינת התנאים לקבלת משכנתא מבנק למשכנתאות ורכישת דירה. ישנו שילוב של ריבית פריים נמוכה במיוחד, שער דולר נמוך וריבית טווח ארוך לא גבוהה. לכאורה, זהו זמן אידיאלי ללקיחת משכנתא. ניתן לבנות מסלול משולב של ריבית פריים וריבית קבועה, אשר יאפשרו להפחית את שיעור הריבית המשולמת ואת ההחזר החודשי. במקביל, השקעות לא מניבות תשואה כלל. פקדונות בבנקים זוכים לתשואה שקרובה לאפס אחוז, הבורסה לא יציבה והדולר מדשדש כבר חודשים בסביבות ארבעה שקלים

מבחינת המועד, קשה להניח שריבית המשכנתאות לטווח ארוך תרד עוד. המיתון לא יימשך לנצח וכאשר יתחילו סימנים ראשונים של התאוששות כלכלית, צפויה הריבית לטווח ארוך להתייקר. בשלב הראשון נראה את זה בריביות לטווח ארוך במיוחד ובהמשך בריביות לטווח קצר יותר. אף אחד לא יודע מתי בדיוק זה יקרה: ששה חודשים, שנה אולי חודשיים ? הרי גם ריבית הפריים לא תישאר כל כך נמוכה למשך שנים. ההערכות מדברות על ייקור ריבית בטווח של 12 חודשים, פחות או יותר

 

לפני שעוברים דירה, צריך לשלם לקבלן ומומלץ לסכם את נושא המשכנתא ולהגדיר בדיוק מה המימון הנדרש מבנק למשכנתאות ומה אפיקי המימון המתאימים ביותר לרוכש. חשוב להגדיר בדיוק מה הצרכים ולא להיגרר אחרי פרסומים שמקורם ביחסי ציבור, פרסום או שיווק. חשוב להתאים את גובה המשכנתא ליכולת ההחזר החודשית ולא להיסחף עם סכומים לא ריאליים

 

לפני פגישה עם יועץ משכנתאות, כדאי ומומלץ להיכנס לאתרי האינטרנט של הבנקים למשכנתאות, שם יש מחשבון משכנתא באמצעותו ניתן לחשב את ההחזר בסימולציות ריבית ומסלולים שונים. מחשבון המשכנתא מאפשר לשלב בין מסלולי הלוואה ולקבוע מה מסלול ההלוואה המתאים ביותר

 

אתרי הבנקים למשכנתאות מכילים מידע רב על אפיקי המשכנתא השונים ומומלץ להגיע לפגישה אחרי שלומדים לעומק את הנושא ובוחנים מה אפיקי המשכנתא הדרושים, ביחס למימון הנדרש ויכולת ההחזר החודשית. האפיקים מגוונים ויכולים לשלב בין ריבית קבועה, ריבית משתנה, פריים, צמוד לדולר ועוד

 

למשכנתא נגזרות משמעותיות בסל ההוצאות של כל משק בית. זו הסיבה שמומלץ להשקיע חשיבה וחישובים לפני שחותמים על עשרות עמודי החוזה בבנק למשכנתאות. מחשבון המשכנתא הוא כלי חיוני לניתוח הצרכים וקביעת המסלול המתאים להלוואה