ofanצוות ההיגוי העירוני לשבילי אופניים בראשות מ"מ ראש העיר  התכנס השבוע לישיבתו הראשונה על מנת להתחיל את תוכנית בניית וסימון שבילי אופניים בכפר סבא


בין משתתפי הישיבה הראשונה של צוות ההיגוי היו: יו"ר איגוד האופניים בישראל הדר' יוני ירום, מנכ"ל איגוד האופניים בישראל, דר' אמנון קירו
מראשי עמותת "אופנים בשביל השרון", יותם אביזוהר יו"ר עמותת "אופנים בשביל ישראל", מאיר אלקיים מנהל אגף איכות הסביבה בעיר, שאול מיטלברג ראש מחלקת הספורט בעירייה, אהובה אליה יועצת התחבורה של העיר, שירלי אמיר-גוטוירט סגנית האדריכל, חבר המועצה גיא בן גל - רוכב אופניים בעל ניסיון וותק בנושא, נציגי מועצת הנוער העירונית, ותושבים נוספיםבישיבה הוצגה מצגת עירונית על הכיוון אליו שואפת העיר להגיע, ומצגת של העמותה המקומית המקדמת את נושא האופניים בשרון. נפרשו האני מאמין של העיר הירוקה והקשר ההדוק שבין קיימות, בריאות, איכות סביבה, התחשבות, והרצון להחדיר את השימוש באופניים אל התודעה הציבורית בכל הגילאים ובכל המסגרות

בהמשך התהליך ייפגש גוף מצומצם יותר של עובדי העירייה ונציגות מצומצמת של גופים חיצוניים לתחילת יישום הרעיונות שנשמעו תוך ניסיון לרתום הן את
משרד התחבורה והן את המשרד לאיכות הסביבה אל תוך תהליך הבניה, סלילה וסימון של מסלולי רכיבה בטוחים בעיר. על פי החומר שנמסר על ידי המשתתפים בדיון נראה כי יש צורך וביקוש גוברים לשימוש באופניים בכפר סבא ובערי השרון, יש אפשרויות ריאליות ופשוטות לסימון שבילים בעיר, וקיימת אפשרות לניצול המשאבים העירונים והממשלתיים לפיתוח הנושא

דר' בוקי צ'יש יזמן מיד אחרי החג את יו"ר עמותת "אופניים בשביל ישראל" מר יותם אביזוהר, ויחד יזמנו את נציגי 5 הערים בשרון (כ"ס, רעננה, ה.השרון, הרצלייה ור.השרון) כדי לקדם את נושא שיתוף הפעולה לקידום הקישור לרכיבת אופניים בין כל ערי השרון