מועצת העיר כפר-סבא אישרה חוק עזר עירוני, ככל הנראה לראשונה בארץ, המגביל את הגננים הפועלים בשטחה בשימוש במפוחי עלים. הוראות החוק (למעט הקנסות) כבר הוחלו על קבלני העירייה כהוראות מחייבות הנאכפות בידי מנהלי העבודה האזוריים

במהלך שבוע האהבה לסביבה בכפר-סבא שהתקיים בחודש מאי 2009, ובמסגרת קידום והטמעת נושא המחזור במערכת החינוך, יחנוך האגף לאיכות הסביבה , בשיתוף אגף החינוך, "פינה ירוקה" בכל אחד מבתי הספר היסודיים, ובכ-50 גני ילדים ובתי הנוער שבעיר. פינה זו תכיל עמדות איסוף למחזור נייר, בקבוקים ופחיות

אלפים גדשו את הפארק העירוני באירוע ההחשכה. בתי הקפה הוחשכו. ראש העיר: ההצלחה נובעת מהעובדה שבכפר-סבא לא מדובר בגימיק אלא במודעות גבוהה ורצינית של התושבים לנושא הקיימות. החל משעות הערב המאוחרות, החלו המונים לגדוש את הפארק העירוני בכפר-סבא, לקראת אירוע ההחשכה.