העירייה, בהנהגת ראש העיר, יהודה בן-חמו, נערכת ליישם בעיר פרויקט הפרדת פסולת לשלושה זרמים בבית התושב: פסולת אורגנית (פח חום), פסולת יבשה (פח ירוק) ונייר (פח כחול). לקראת סוף השבוע יעלה קמפיין פרסומי בנושא, תחת הכותרת "מפרידים אשפה – כי מיחזור מתחיל בבית" והתושבים יוכלו לקבל מידע נרחב באתר האינטרנט העירוני ובמוקד 106 העירוני.

 

בשלב א' תבוצע הפרדה בהיקף של 3,200 בתי אב, בהם מתגוררים כ-10,000 תושבים. שלב א' של ההפרדה יתבצע בשלוש שכונות – השכונה הירוקה, הדרים והאוניברסיטה. שלב זה יתחיל בתחילת חודש פברואר ויימשך כשנה. החל מהשבוע הבא יעברו נציגים של העירייה בבתי התושבים המשתתפים בפרויקט, יחלקו להם פחים קטנים לפסולת אורגנית ויסבירו בפרוטרוט על הפרויקט ועל המהלכים הנחוצים להבטחת הצלחתו.

 

הפרויקט יוטמע בכל העיר באופן הדרגתי, במשך שלוש שנים. אופן הרחבת הפעילות מעבר לשלב הראשון יקבע בהתאם להנחיות ולאישורי המשרד להגנת הסביבה. הפרויקט מנוהל על ידי מנהל האגף לאיכות הסביבה, מאיר אלקיים, וצוותו, כולל מנהל מחלקת ניקיון העיר, אשפה ומיחזור, יעקב ארז, ומתאמת הקיימות העירונית, אלה דנון. יישום והטמעת התכנית בקרב התושבים תיעשה ע"י חברת "תובנות", בראשות המנכ"ל, ד"ר גל אלון, ועמותת "ארץ כרמל", בראשות המנכ"ל, עמיעד לפידות, שנבחרו על ידי ועדה בראשות סגן ראש העיר ומחזיק תיק איכות הסביבה, צביקה צרפתי.

  

יהודה בן-חמו, ראש העיר כפר-סבא: "תושבי כפר-סבא הם מהתושבים הירוקים והמודעים ביותר לסביבה בישראל. אנו רואים זאת בפעילויות יומיומיות, כמו גם בפרויקטים ואירועים ייחודיים וכבר היום כפר-סבא מפרידה פסולת בהיקף של כמעט פי שניים מהממוצע הארצי. אנו בטוחים שתושבי העיר ישתפו פעולה בצורה מיטבית, כך שנוכל לעמוד בסטנדרטיים בינלאומיים של מיחזור".

 

לפרויקט שותפים רבים, וביניהם ארגוני מתנדבים, תנועות נוער, מחוז מרכז של המשרד להגנת הסביבה, היחידה הסביבתית, אדם טבע ודין, 'מרכז השל' ונציגים מארגונים נוספים. הפרויקט יבוצע בתהליכים מבוקרים ובשיתוף הציבור בכל שלב ושלב.

 

בשלב הראשון הפסולת המופרדת תועבר לתחנת המעבר "השרון", שם תמוין במסלולים נפרדים. בשלב ראשון הפסולת האורגנית תשלח למתקן קומפוסטציה 'דלילה' או 'טובלן'. במקביל, פועלת העירייה להקמת מתקן להפקת אנרגיה מפסולת אורגנית באזור. המתקן, אשר מתוכנן לקום בתמיכת המשרד להגנת הסביבה בעוד כ- 3 עד 4 שנים, עתיד לקלוט את הפסולת האורגנית של תושבי העיר ובאמצעות תהליכים טכנולוגיים מתקדמים המתקיימים יופק מהפסולת ביוגז. הגז ישמש ליצירת אנרגיה אשר ממנה יופק חשמל לשימוש אזורי ושימושים אחרים על ידי חברת חשמל. שארית הפסולת תהפוך בסוף התהליך לקומפוסט לשימוש חקלאי. עם הקמת המתקן תהפוך כפר סבא לעיר הראשונה בישראל שתשתמש בפסולת אורגנית להפקת אנרגיה. כיום קיים פיילוט דומה באתר חירייה וכפר-סבא מרחיבה אותו לראשונה לעיר שלמה.

מידע נוסף באתר עירית כפר סבא: http://www.kfar-saba.muni.il/mafridim