השר להגנת הסביבה, גלעד ארדן, הגיש הצעת החלטה לממשלה במסגרת חוק ההסדרים להקצות תקציב ייעודי  לקידום טכנולוגיות סביבה בישראל

 

על פי הצעת החלטה של השר ארדן יוקצו 50 מליון ₪ מידי שנה בשלוש השנים הקרובות (2009-2012) למתן מענקים לתאגידים הפועלים בתחום טכנולוגיות סביבה. המענקים יועברו באמצעות מרכז ההשקעות, המדען הראשי ובשיתוף המשרד להגנת הסביבה, ותינתן תמיכה תקציבית בהקמת יישום תעשייתי המקדם טכנולוגיה סביבתית
באוגוסט 2008 התפרסם דו"ח הועדה הבין משרדית לעניין תוכנית לאומית לקידום טכנולוגיות סביבה בישראל. בעקבות המלצות הועדה החליט המשרד להגנת הסביבה לתמוך בתעשייה בתחום טכנולוגיות הסביבה

 

טכנולוגיית סביבה היא טכנולוגיה המקיימת את התנאים הבאים

מוצרים המיועדים להתמודדות עם סוגיות סביבתיות, למעט טכנולוגיות בתחום המים ובתחום האנרגיות המתחדשות (אנרגיה המשמשת לייצור חשמל ממקורות שמש, רוח או ביו-מסה, שימוש בחום השמש כתחליף לשימוש בחשמל, וכן אנרגיה מסוג ביו -דלק;)
מוצרים שעיקרם פיתוח טכנולוגי (ולא שירות או הנדסה);
מוצרים שפותחו במדינת ישראל

 

הצעת ההחלטה של השר ארדן מציעה אמצעים לקידום טכנולוגיית סביבה

מתן מענקים לתאגידים הפועלים בתחום טכנולוגיות סביבה - לשם העברת המענקים, מוצע להיעזר במנגנון הקיים במרכז ההשקעות כמשמעותו בחוק לעידוד השקעות הון.
תמיכה תקציבית בהקמת יישום תעשייתי ראשון או הקמת מתקן הדגמה, שעניינם טכנולוגיות סביבה ישראליות

 

השר ארדן ציין, כי עם קבלת ההחלטה בממשלה, יתוקנו החוק לעידוד השקעות הון והחוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה בהתאם

 

עוד הוסיף השר ארדן, כי לאחרונה אישר הממשל האמריקאי תקציב נוסף של 45 מיליארד דולר לקידום טכנולוגיות סביבתיות ואנרגיה חלופיות וכי לדעתו חברות ישראליות יכולות להציע את יכולתן ולזכות למענקי סיוע מתקציב זה