עיריית כפר סבא, יזמה תכנית אב לשבילי אופניים. בימים אלו הסתיימה הכנת התכנית, שמטרתה הגברת השימוש באופניים ככלי תחבורה עירוני (הגדלת אחוז הנסיעות היומיומיות באופניים בעיר ל25- אחוז ממוצע שנתי אירופאי והגברת הבטיחות בדרכים

התכנית והיא משלבת רשת שבילי אופניים ראשית המתוכננת בצמוד לכבישים המרכזיים בעיר ורשת שבילי אופניים משנית המבוססת על שבילי הרשת הירוקה להולכי הרגל.

 

במסגרת התכנית בוצע תכנון מערכת רציפה של שבילי אופניים בעיר כפר סבא ברמה בטוחה ונוחה לשימוש, המקשרת בין כל מוקדי המשיכה בעיר, מאפשרת תנועה ברחבי העיר ומאפשרת קישור לישובים הסמוכים. התכנית הוכנה בהתאם להנחיות משרד התחבורה, נותנת מענה לצרכי התושבים וישימה לביצוע.

 

חלוקת הרחובות התבצעה בהתאם לרחובות הראשיים בעיר, המהוים צירים מקשרים למוקדים המרכזיים בעיר, כגון: ויצמן, בן יהודה, טשרניחובסקי, הפועל. רחובות שישום השביל בהם אינו בא על חשבון חניות או מספר נתיבים, כגון דב הוז, ששת הימים, המוביל, משה סנה, כצנלסון. צירים מקשרים חשובים בעיר שישום השביל בהם בא על חשבון חניות באופן חלקי, כגון: תל חי, הנביאים, השקמה, נורדאו או צירים משניים, כגון ז'בוטינסקי, בר אילן, משה דיין, רחובות שישום השביל בהם בא על חשבון חניות באופן מלא אך מהוים צירים מקשרים חשובים בעיר כגון: בן גוריון, הכרמל.

 

התכנית הוכנה תוך שימת דגש על הפרדה ככל האפשר בין תנועת אופניים להולכי רגל, העדפה לשבילים דו סיטריים ומתן אפשרות ליצירת שבילים חד סיטריים במקרים בהם חתך זה מתאים יותר לאופי הרחוב ותפקודו.

עוד עולה מהסקר כי ילדים רוכבים יותר ממבוגרים, גברים רוכבים כמעט פי שניים יותר מנשים, בבדיקה שנעשתה בקרב אלו שאינם רוכבים על אופניים נמצא כי רבע מקרב אלו שאינם רוכבים על אופניים טענו כי הם מבוגרים מידי, 16 אחוז מתוכם טענו כי הם לא רוכבים כי אין להם אופניים, 11 אחוז טענו כי הם לא יודעים לרכב על אופניים, ולשאר התושבים אין זמן לרכב או שמעדיפים לנסוע ברכב או ללכת ברגל.

 

רוב תושבי כפר סבא, מאמינים, ששבילי אופניים בעיר יהפכו את הנסיעה באופניים לבטוחה הרבה יותר (93 אחוז). 73 אחוז מהתושבים סבורים ששבילי אופניים בכפר סבא יתרמו לעלייה בכושר הגופני של התושבים, יגרמו ליותר תושבים לרכב על אופניים ולכן העירייה צריכה להפנות משאבים ליצירת שבילי אופניים בעיר. 58 אחוז מתושבי כפר סבא מאמינים ששבילי אופניים בכפר-סבא יתרמו לאיכות הסביבה בהפחתת כמות המכוניות ופקקי התנועה בעיר ובכך יורידו את זיהום האוויר בעיר.

 

ראש העיר יהודה בן חמו: "העיר כפר סבא מאופיינת בטופוגרפיה שטוחה ואקלים נוח, תושבים בעלי רמת מודעות סביבתית, גבוהה, פיתוח בר קיימא ולכן אנו מתאימים עצמנו למציאות ולצרכים של התושבים. השאיפה היא לעלות את רמת החיים בעיר, הכושר הגופני ושינוי בהרגלי החיים של התושבים לחיים בריאים יותר. כמו כן, שינוי זה יהיה מיטבי לאיכות הסביבה בעיר ויביא להפחתת גזי החממה וזיהום האוויר."

 

סגן ראש העיר וממלא מקום צביקה צרפתי:"לפני כשנה הטיל עלי ראש העיר לעמוד בראש צוות ההיגוי לתכנון שבילי אופניים בכפר סבא הצוות שעזר לי להוביל את התוכנית הם עובדי אגף ההנדסה ברשות מהנדס העיר מר ארז אייזנר והיה לכך יתרון גדול בכך שהכירו את היתרונות הקיימים בעיר ליצירת שבילי אופניים  כפר סבא כעיר מקיימת התחייבה להוריד כ-20 אחוז בפליטת גזי חממה ויצירת שבילי אופניים יהוו חלק מהתהליך ע"י הורדת רמת מינוע בעיר וייתן ביטוי נוסף לחזון העיר כעיר בת קיימא".

 

צילום: יחסי ציבור