ראש עיריית כפר-סבא, יהודה בן-חמו, הודיע על הקמת "מנהלת עיר ירוקה", למען תכנון, פיתוח ויישום תכניות עבודה עירוניות לקידום כפר סבא כעיר ירוקה

 ובת קיימא המובילה בישראל.


ההחלטה להקים מנהלת עיר ירוקה היא למעשה צעד הכרחי לקידום המלצות הועדה לעיר ירוקה, בראשותו של פרופ' אורי מרינוב, וליישום המחויבות העירונית לאמנה להפחתת זיהום אויר ולהגנת האקלים במסגרת "פורום ה-15" ו"עקרונות סי"מ 21". זאת, על רקע ועידת קופנהגן וכחלק מהזירה הגלובאלית, אשר מתמודדת עם ההתגברות המדאיגה ברמות זיהום האוויר, העלייה החדה בפליטות גזי חממה, נזקים סביבתיים ושינויים אקולוגיים ואקלימיים בכדור הארץ.


"המנהלת תקדם תכניות עבודה להגנה על בריאותם ואיכות חייהם של תושבי העיר, למען הדור הזה ולמען הדורות הבאים ובהתחשב בצרכיהם" אמר יהודה בן-חמו, אשר יכהן בתפקיד יו"ר המנהלת. "המנהלת וועדות המשנה שלה יתכנסו אחת לחודש, ויכינו דו"ח התקדמות לישיבת המנהלת הבאה" הוסיף בן-חמו.


המנהלת תפקח על כל העבודות והפעילויות בעירייה הקשורות לאיכות הסביבה ותביא להמשך המגמה של הפחתת פליטת מזהמים, חיסכון בחשמל ובמים, הגדלת נפח המיחזור, שימוש באנרגיות ירוקות ועוד. כמו כן, תפעל המנהלת ליישום "אמנת האקלים", עליה העיר חתומה; קידום תוכנית אב לתחבורה - BRT, שבילי אופניים וכד'; הפעלת פתרונות מתקדמים לטיפול בפסולת ומהלך של ייעול מוסדות העיר והעסקים ע"פ עקרונות הקיימות.