בשנים האחרונות לאחר ימי הזיכרון בד"כ נרשמו במח' בטחון ומוקד העירוני פניות תושבים בנושא פערי צפירה ברחבי העיר. הפניות התרכזו בשטח קטן בשכונת הדרים ובאזור התעשיה עתיר ידע

 

כלקח ממבצע "עופרת יצוקה", פיקוד העורף החל להשלים את כל פערי הצפירה. באחרונה הותקנו בשני אזורים צופרים: הראשון במבנה אגף הרווחה בכיכר התרנגול בשכונת הדרים והשני על גג מבנה השייך לחב' "כפיר מעליות" . על מנת למנוע פער עתידי בשכונות הירוקות (פרוייקט 60/80) הותקנו צופרים על תחנת הסניקה באזור קניאל