בשני אתרי הבניה של "רמי שבירו" ושל "דניה סיבוס" נבדקו הבניה הטרמית האמורה לחסוך באנרגית חימום וקירור, נבדקו תוכניות הצבת זגוגיות הייחודיות האמורות להגן בפני השמש ולחסוך בעלויות הקירור בקיץ וכן נבדק נושא פינוי פסולת הבניה מהשטח

 

 

באתרים בהם ביקר ממלא מקום ראש העיר עם הצוות המקצועי, נמצא כי הקבלנים שומרים על ההנחיות המופיעות באוגדנים שניתנו ע"י אנשי המקצוע וכי פינוי פסולת הבניה מתקיים ע"פ הנהלים המקובלים

ד"ר ציש אמר כי: "גם בעתיד אני מתכוון לערוך ביקורות שיבחנו את עמידת הבונים בסטנדרטים המחמירים הדרושים לבניה ירוקה ונקבעו כסטנדרט הבניה לשכונות הירוקות ולכל בניה חדשה אחרת בעיר