המימון לתשתיות כפר סבא הירוקה היה אמור להגיע מאגרות והיטלים, שהיו אמורים היזמים להעביר לעירייה. ואולם הקצב בו מועברים הכספים הללו, אינו מספק את הצרכים לפיתוח התשתיות, לנוכח התגברות של היתרי הבניה הניתנים ליזמים בשכונה

 הקצב המהיר בו פונים היזמים לקבלת היתרי בניה בכפר סבא הירוקה הולך וגובר והעירייה מבקשת לזרז את הליכי הפיתוח להם היא מתחייבת, כדי לאפשר ליזמים את המשך הקצב המוגבר של המכירות בשכונות הירוקות בפרוייקט השכונות הירוקות ישנם קרוב ל-50 יזמים בין היתר: שיכון עובדים-נווה גד, רמי שבירו, זיתוני-גינדי- חברת אקו, קירת הירוקה, דנקנר, בוני התיכון ומנרב

עד כה הוגשו בקשות להיתר בניה עבור קרוב ל-1200 יחידות, ומתוכם מומשו כבר כה כ-200 בקשות ו-100 נוספות יאושרו עד תום החודש. עלות פרויקט התשתיות לשכונות אלו עומד על כ- 300 מיליון שקל, והוא מתחלק לשלושה חלקים. החלקים הללו הם חופפים ומקבילים

כרגע מתבצע החלק הראשון שלב התשתיות התת-קרקעיות שעלותו כ-80,000 שקל השלב השני הטמנת תשתית חשמל בזק ומקורות - הכולל בין היתר הטמנתו של קו המתח העליון כחלק מהתפיסה של השכונה הירוקה. השלב האחרון כולל את פיתוח תשתיות העל- מדרכות, פיתוח שצ"פים, תאורה וכו' שיחל באמצע 2009 וההתקדמות בו תהיה בהתאם לקצב הבניהבעירייה אומרים כי יש חשיבות יוצאת דופן להמשיך בהקמת התשתיות לשכונות הירוקות. התקציב למימון הביניים אינו מגיע מן התקציב השוטף, אלא הוא תקציב מיוחד תב"ר, שבכל מקרה מכוסה בסופו של דבר על-ידי היזמים