amotחברת אמות תקים פרוייקט של 3 מגדלי משרדים, בני כ- 11 קומות כל אחד, בשם אמות שאול

הממוקם בחלק הצפון מזרחי של צומת רעננה כפר סבא צפון הנהנה מנגישות ומקרבה מידיים לכביש מס' 4. במקום מתבצע הליך לבניית מערכת מחלפים


זהו המגרש הגדול ביותר לתעסוקה במרחב התוכנית הכוללת והוא מצוי בסמיכות מיידית למחלף הכניסה. המגרש מרוחק כ- 35 מטר מכביש 4 במערב, וכ- 180 מטר משדרות מנחם בגין בדרום. ממזרח למגרש מתוכנן כביש ברוחב 30 מטר אשר יחבר את שדרות מנחם בגין בדרום ומתחם "קופסאות פח" ו-קניאל בצפון המגרש גבוה בכ- 5 מ' מכביש 4 הנמצא במערב ובעל נראות גבוה לכביש. הפרוייקט היוקרתי מציע קומת קרקע למסחר ו 3 מפלסי חנייה הכוללים כ- 1000 מקומות חנייה


מעל לקומות מסד אלו מוצעים 3 מגדלי משרדים בגובה מירבי של 11 קומות כל אחד ובשטח קומה טיפוסי של כ- 1,250 מ"ר. קומות המסד ומגדלי המשרדים נצפים היטב על ידי הנוסעים בכביש מספר 4 ועיצובם נועד להדגיש חשיפה זו בדומה למתחם אמדוקס בצומת רעננה. חברת אמות מחזיקה בבעלותה גם את קניון ערים בכפר סבא

 

תנוחת המגדלים בכיוון צפון דרום תורמת לנוחות השימוש בהם למטרות משרדים. פרוייקט זה יתן מענה מידי לביקושים לחברות עם היקפיי שטחים גדולים המעוניינים באזור השרון. המידע מאתר האינטרנט של חברת אמות

 

אתר האינטרנט של הפרויקט