במקביל לעבודות התשתית המקיפות במתחם השכונות הירוקות, החלו קבלנים בבניה בשכונה. במתחם הדרומי (60) של כפר סבא הירוקה בונים רמי שבירו ופרויקט אקו המשותף לחברות זיתוני וגינדי. שבירו נמצא בשלב סיום השלד של הבניין הראשון והשני, כאשר בנייתם של שני בניינים נוספים החלה והבניין החמישי נמצא בתהליכי שיווק. הכניסה של הדיירים הראשונים בכפר סבא הירוקה צפויה בחודש אפריל 2010. פרויקט אקו בשכונה הירוקה בכפר סבא נמצא אף הוא בעיצומה של בנית שני הבנינים הראשונים ובמקביל משווקים בניינים נוספים


במתחם כפר סבא הירוקה הדרומי הוקמו משרדי מכירות של חברות נוספות שיחלו בקרוב בבניה במתחם: שכטמן וקאלש. חברה נוספת שהחלה בשיווק וצפויה
להתחיל לבנות בקרוב היא אדירים הבונה בכל אזור השרוןבמתחם כפר סבא הירוקה הצפוני הוקמו משרדי מכירות של מספר חברות ביניהם גלעד את ענת, מנרב ונווה גד. מסיור בשטח עולה כי הבניה מתקדמת בקצב איטי יותר מאשר במתחם הדרומי ונראה כי תחילת אכלוס השכונה צפויה להיות במועד מאוחר יותר

במקביל פועלת חברת מע"צ לסיים את הקמת המחלף בצומת רעננה צפון, אשר כחלק מבנייתו יוקם מעבר רכב תת קרקעי שיחבר בין השכונה הדרומית לשכונה הצפונית. על פי ההערכות צפויה העבודה במחלף רעננה צפון להסתיים בסוף שנת 2009