שני מתחמי הפעילות כוללים מתקנים המותאמים לאוכלוסיית השכונה. מתקני המשחקים מוקפים במשטחי דשא ובפסלים סביבתיים. מיקום הגינה נקבע כך שניתן להגיע אליה באמצעות גשרים או באמצעות חציה של כבישים לא ראשיים