בית הספר החדש מוקם בשכונה הירוקה בצפון כפר סבא.

הבניין מייצר יותר ממחצית האנרגיה הנדרשת לו באמצעות מערכת גיאו-תרמית שמותקנת בעומק של 120 מטרים מתחת לפני הקרקע.

אדריכל: קנפו כלימור אדריכלים